Algemene voorwaarden

Prijstrekking voor de enquête in het kader van de website-evaluatie

1. De prijstrekking staat open voor alle inwoners van Nederland, met uitzondering van werknemers van VisitEngland, Amazon.com en hun naaste familie, agenten en iedereen die betrokken is bij de promotie. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

2. U hoeft niets te kopen. Iedere persoon kan slechts één keer deelnemen en elk uniek e-mailadres wordt beschouwd als één deelname. Het is niet toegestaan meerdere keren deel te nemen via inzendingen door derden.

3. Iedereen die heeft deelgenomen aan de evaluatie, doet mee aan de prijstrekking waarbij er willekeurig één deelnemer wordt getrokken.

4. De prijswinnaars worden uiterlijk 31 augustus 2016 op de hoogte gebracht.

5. De prijs bestaat uit een cadeaubon voor Amazon.com ter waarde van € 100. Voor elk van de volgende markten is er één prijs beschikbaar: VS, Nederland, Australië en Duitsland. Voor de algemene voorwaarden van Amazon.nl gaat u naar: http://www.amazon.nl/. De cadeaubonnen zijn ook onderworpen aan de gespecificeerde bepalingen en voorwaarden voor de ontvangen prijs.

6. Als de winnaar niet binnen vijf werkdagen na de trekking bereikbaar is, behoudt VisitEngland zich het recht voor de prijs toe te wijzen aan de volgende willekeurig getrokken geldige deelnemer.

7. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de winnaar ermee in mee te werken aan elke vorm van publiciteit in het kader van of voortvloeiend uit deze promotie, en dat zijn/haar naam en land door VisitEngland worden gebruikt voor publicitaire doeleinden in gedrukte en/of online vorm.

8. De prijs wordt uitsluitend aangeboden op basis van beschikbaarheid.

9. De prijs moet worden geaccepteerd zoals aangeboden en is niet overdraagbaar of restitueerbaar en kan niet worden omgeruild tegen contanten.

10. De prijs mag niet worden doorverkocht.

11. Het Engelse recht is van toepassing.

Promotor: VisitEngland, Sanctuary Buildings, 20 Great Smith Street, Londen, SW1P 3BT, VK

Instagram updates

Sluiten

Enquête NoordEngeland.nl …

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een korte enquête over onze website.

Dit duurt slechts enkele minuten.

Klik hier

Sluiten

To add items to favourites …

… you need to be logged in.

If you already have an account, log in.

Or register a

Meld u op uw account aan

Enter your e-mail address or username.
Voer het wachtwoord dat bij uw e-mail hoort in.
Wachtwoord vergeten? Herstel uw account
Hebt u geen account? Registreer een account